2009: 20th century boys - The last hope (20 seiki shônen dai 2 shô - Saigo no kibô)

di Yukihiko Tsutsumi con Etsushi Toyokawa, Airi Taira