Cerca per genere
Attori/registi più presenti
Pellicole in cui Seijun Suzuki Ŕ regista
TITOLOANNOVOTOREGIACAST
Pistol opera2001Seijun SuzukiMakiko Esumi, Sayoko Yamaguchi, Kan Hanae, Masatoshi Nagase, Mikijiro Hira
Lupin III: L'oro di Babilonia1985Seijun Suzuki, Shigetsugu Yoshida(animazione) Yasuo Yamada, Eiko Masuyama, Goro Naya, Kiyoshi Kobayashi, Makio Inoue
La farfalla sul mirino1967Seijun SuzukiJo Shishido, Koji Nanbara, Isao Tamagawa, Mariko Ogawa, Anu Mari, Iwae Arai, Takashi Nomura
Vagabondo a Tokyo (Tokyo drifter)1966Seijun SuzukiTetsuya Watari, Chieko Matsubara, Hideaki Nitani, Ryuji Kita, Tsuyoshi Yoshida, Eiji Go
Storia di una prostituta1965Seijun SuzukiTamio Kawaji, Yumiko Nogawa, Isao Tamagawa, Sh˘ichi Ozawa, Toshio Sugiyama, Daizabur˘ Hirata, Tomiko Ishii
Barriera di carne1964Seijun SuzukiJo Shishido, Yumiko Nogawa, Satoko Kasai, Kayo Matsuo, Koji Wada
Ufficio investigativo 2-3: crepate bastardi!1963Seijun SuzukiJ˘ Shishido, Tamio Kawaji, Reiko Sassamori, Nobuo Kaneko, Kinz˘ Shin, Naomi Hoshi, Asao Sano, Yűko Kusunoki
La giovinezza della belva1963Seijun SuzukiJo Shishido, Ichiro Kijima, Misako Watanabe, Seijun Suzuki, Akiji Kobayashi, Tamio Kawaji, Hideaki Esumi, Nobuo Kaneko
Everything goes wrong1960Seijun SuzukiTamio Kawaji, Ryoko Fukutsu, Tomoko Naraoka, Toru Moriya, Sayuri Yoshinaga, Shinsuke Ashida, Tadao Akiyama, Akio Fujii
Assalto al blindato1960Seijun SuzukiMichitar˘ Mizushima, Mari Shiraki, Misako Watanabe, Shinsuke Ashida, Sh˘ichi Ozawa, Ry˘hei Uchida


Pellicole in cui Seijun Suzuki Ŕ attore - Hai trovato 1 film - Pagine: 1
TITOLOANNOVOTOREGIACAST
La giovinezza della belva1963Seijun SuzukiJo Shishido, Ichiro Kijima, Misako Watanabe, Seijun Suzuki, Akiji Kobayashi, Tamio Kawaji, Hideaki Esumi, Nobuo Kaneko
Hai trovato 1 film - Pagine: 1

SE IL FILM CHE CERCAVI NON ╚ TRA QUESTI (MA SIINE SICURO), PUOI INSERIRLO TU, GUADAGNANDOTI COS╠ LA PATENTE DI BENEMERITO. PERCH╔ RICORDA: UN BENEMERITO ╚ PER SEMPRE. SCEGLI SE:
INSERISCILO E COMMENTALO (MA DEVI AVERLO VISTO)