Hai cercato le parole Teruyuki, Kagawa nella voce attore.Vuoi cercare esattamente Teruyuki Kagawa come attore, regista, attore/regista oppure titolo del film?

2004: Dark tales of Japan (Suiyô puremia: sekai saikyô J horâ SP Nihon no kowai yoru)

(1c) horror
di Vari con Kayoko Shiraishi, Shozo Endo, Yoshinori Okada, Kanako Fukaura, Anri Sugihara, Yoko Maki, Miyako Yamaguchi