Cerca per genere
Attori/registi più presenti
Pellicole in cui Yasuzo Masumura Ŕ regista
TITOLOANNOVOTOREGIACAST
Hanzo the Razor 2: The snare1973Yasuzo MasumuraShintaro Katsu, Keiko Ikawa, Ko Nishimura, Kei Sato
Un ribelle nell'esercito1972Yasuzo MasumuraShintar˘ Katsu, Takahiro Tamura, Michiyo Yasuda (Michiyo Ookusu), J˘ Shishido, Hideji Otaki
Indagine su una ninfomane1969Yasuzo MasumuraRuriko Asaoka, Eiji Okada, Ky˘ko Kishida, Eiko Azusa, Takao Ito, Yűsuke Kawazu, Eitar˘ Ozawa
Blind beast1969Yasuzo MasumuraEiji Funakoshi, Mako Midori, Noriko Sengoku
La gatta giapponese1967Yasuz˘ MasumuraMichiyo Ohkusu, Sh˘ichi Ozawa, Masakazu Tamura, Isao Kuraishi, Asao Uchida, Sachiko Murase, Noriko Hodaka, Yuka Konno
Nuda per un pugno di eroi1966Yasuzo MasumuraAyako Wakao, Yusuke Kawazu, Shinsuke Ashida, Ranko Akagi, Jotaro Senba, Daihachi Kita, Jun Osanai, Daigo Inoue
Irezumi - Lo spirito del tatuaggio1966Yasuz˘ MasumuraAyako Wakao, Akio Hasegawa, Gaku Yamamoto, Kei Sat˘, Reiko Fujiwara, Kikue M˘ri, Fujio Suga, Asao Uchida
La casa degli amori particolari1964Yasuz˘ MasumuraAyako Wakao, Ky˘ko Kishida, Eiji Funakoshi, Yűsuke Kawazu, Kyű Sazanka, Ken Mitsuda, Yűz˘ Hayakawa, Fumiko Murata
The blue sky maiden1957Yasuz˘ MasumuraAyako Wakao, Keiz˘ Kawasaki, Kenji Sugawara, Ryűji Shinagawa, Yuko Yashio, Kuniko Miyake, Chieko Higashiyama


SE IL FILM CHE CERCAVI NON ╚ TRA QUESTI (MA SIINE SICURO), PUOI INSERIRLO TU, GUADAGNANDOTI COS╠ LA PATENTE DI BENEMERITO. PERCH╔ RICORDA: UN BENEMERITO ╚ PER SEMPRE. SCEGLI SE:
INSERISCILO E COMMENTALO (MA DEVI AVERLO VISTO)
INSERIRLO E DISCUTERNE IN ALTRO MODO (NEL CASO IN CUI TU NON L'ABBIA VISTO)