Cerca per genere
Attori/registi più presenti
Pellicole in cui Shin Kishida Ŕ attore - Hai trovato 9 film - Pagine: 1
TITOLOANNOVOTOREGIACAST
Antarctica1983Koreyoshi KuraharaKen Takakura, Tsunehiko Watase, Eiji Okada, Masako Natsume, Keiko Oginome, Takeshi Kusaka, Shigeru K˘yama, S˘ Yamamura
Shogun il giustiziere1980Robert HoustonTomisabur˘ Wakayama, Kayo Matsuo, Minoru ďki, Sh˘gen Nitta, Shin Kishida, Akihiro Tomikawa3
Il mondo di Utamaro1977Akio JissojiShin Kishida, Mikijir˘ Hira, Shingo Yamashiro, Mako Midori, Kazuyo Mita, Ky˘ko Kishida, Tadao Nakamaru, Eiji Okada
Sevizie al campo di Black Rose1975Tatsumi Kumashiro Shin Kishida, Naomi Tani, Terumi Azuma, Meika Seri, Akira Takahashi, Hajime Tanimoto, Hatsuo Yamatani
Evil of Dracula1974Michio YamamotoToshio Kurosawa, Shin Kishida, Kunie Tanaka, KatsuhikoSasaki, Mariko Mochizuki, Mio Ohta, Mika KatsuragiKeiko Aramaki
Lone Wolf and Cub: Baby cart in peril1972Takeichi Sait˘Tomisabur˘ Wakayama, Yoichi Hayashi, Michi Azuma, Akihiro Tomikawa, Asao Koike, Hiroshi Tanaka, Tatsuo End˘
Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the river Styx1972Kenji MisumiTomisaburo Wakayama, Akihiro Tomikawa, Kayo Matsuo, Akiji Kobayashi, Minoru Ohki, Shin Kishida, Shogen Nitta
Mandara1971Akio JissojiShin Kishida, K˘ji Shimizu, Hiroko Sakurai, Ry˘ Tamura
Il sangue di Dracula1971Michio YamamotoMidori Fujita, Osahide Takahashi, Sanae Emi, Shin Kishida, Tadao Fumi, Tadao Futami, Mika Katsuragi
Hai trovato 9 film - Pagine: 1

SE IL FILM CHE CERCAVI NON ╚ TRA QUESTI (MA SIINE SICURO), PUOI INSERIRLO TU, GUADAGNANDOTI COS╠ LA PATENTE DI BENEMERITO. PERCH╔ RICORDA: UN BENEMERITO ╚ PER SEMPRE. SCEGLI SE:
INSERISCILO E COMMENTALO (MA DEVI AVERLO VISTO)
INSERIRLO E DISCUTERNE IN ALTRO MODO (NEL CASO IN CUI TU NON L'ABBIA VISTO)